Xác nhận số dư, xác nhận kiểm toán Phiếu báo nợ, báo có Hướng dẫn sử dụng Hỗ trợ tư vấn biểu mẫu Hỗ trợ

Đăng ký/ thay đổi dịch vụ

1. Mở CIF

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu mở CIF như thông tin sau đây:
DANH MỤC HỒ SƠ MỞ CIF
STT Nhóm hồ sơ Hồ sơ Hình thức yêu cầu Ghi chú
1 Mẫu biểu VPBank Giấy đăng ký thiết lập quan hệ Bản gốc Đóng dấu giáp lai
2 Biên bản giao nhận hồ sơ mở CIF Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
3 Hồ sơ pháp lý KH Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở TKTT được thành lập và hoạt động hợp pháp: GCN ĐKDN/ GCN ĐKKD/ GCN ĐT/ GPĐT/ QĐTL/ GPHĐ/ GPTLtổ chức • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
Đối với các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:
• Phải được dịch ra tiếng việt và được dịch công chứng bởi cơ quan dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật
• Bản dịch tiếng việt phải được đính kèm bản tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu
4 Điều lệ/ Quy chế/ Quy định về tổ chức hoạt động hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương
5 Giấy đăng ký mã số thuế (KH không cần cung cấp trường hợp mã số thuế trùng mã số ĐKK)
6 Giấy đăng ký mẫu dấu
7 QĐ bổ nhiệm của người được UQ từ Đại diện PL
8 Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
9 CMND/ Hộ chiếu còn thời hạn của Đại diện PL, kế toán trưởng, và những người được ủy quyền, người giao nhận hồ sơ
10 Tài liệu liên quan cá nhân, tổ chức là người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu: Điều lệ, sổ cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh thư… Hoặc khai thông tin tại Form thiết lập quan hệ
11 Tài liệu thể hiện chữ ký của Đại diện PL mới có xác nhận bởi: Cơ quan nhà nước/ Cơ quan có thẩm quyền như Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế, Giấy chứng nhận ĐKDN Hoặc Giấy xác thực chữ ký bởi UBND Phường… Hoặc: Báo cáo kiểm toán độc lập (được thực hiện bởi công ty kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật) (Không cần cung cấp trường hợp người đại diện hợp pháp của Công ty trực tiếp đến VPBank khi ký Form thiết lập quan hệ hoặc đại diện pháp luật đã có tài khoản cá nhân tại VPBank và dùng mẫu chữ ký giống mẫu đăng ký ở đây)
12 Giấy ủy quyền Bản gốc/ Bản chính Có đầy đủ chữ ký Người UQ, Xác nhận của Đại diện PL & Dấu của tổ chức
13 Giấy giới thiệu / Văn bản ủy quyền hợp lê để xác định Người giao nhận hồ sơ đã được chỉ định/ ủy quyền từ tổ chức Bản gốc/ Bản chính
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

2. Mở tài khoản thanh toán thông thường cho KH lần đầu

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu ở tài khoản thanh toán thông thường cho KH lần đầu như thông tin sau đây:
DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP (TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY CON/ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG THEO ỦY QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY/ CÔNG TY MẸ)
STT Nhóm hồ sơ Hồ sơ Hình thức yêu cầu Ghi chú
1 Mẫu Vpbank Giấy đăng ký mở TK cho KH doanh nghiệp Bản gốc Đóng dấu giáp lai
2 Biên bản giao nhận hồ sơ mở TKTT Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
3 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở TKTT được thành lập và hoạt động hợp pháp: GCN ĐKDN/ GCN ĐKKD/ GCN ĐT/ GPĐT/ QĐTL/ GPHĐ/ GPTLtổ chức • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
Đối với các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:
• Phải được dịch ra tiếng việt và được dịch công chứng bởi cơ quan dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật
• Bản dịch tiếng việt phải được đính kèm bản tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu
4 Điều lệ/ Quy chế/ Quy định về tổ chức hoạt động hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương
5 Giấy đăng ký mã số thuế (KH không cần cung cấp trường hợp mã số thuế trùng mã số ĐKKD)
6 Giấy đăng ký mẫu dấu
7 QĐ bổ nhiệm của Người đại diện hợp pháp (Người được ủy quyền) của chủ tài khoản
8 Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
9 CMND/ Hộ chiếu còn thời hạn của Đại diện PL, kế toán trưởng, và những người được ủy quyền, người giao nhận hồ sơ
10 Tài liệu thể hiện chữ ký của Đại diện PL mới có xác nhận bởi: Cơ quan nhà nước/ Cơ quan có thẩm quyền như Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế, Giấy chứng nhận ĐKDN
Hoặc Giấy xác thực chữ ký bởi UBND Phường…
Hoặc: Báo cáo kiểm toán độc lập (được thực hiện bởi công ty kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật) (Không cần cung cấp trường hợp người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trực tiếp đến VPBank khi ký Form mở tài khoản hoặc DDPL/chủ tài khoản đã có tài khoản cá nhân tại VPBank và dùng mẫu chữ ký giống mẫu đăng ký ở đây)
11 Giấy ủy quyền • Bản gốc/ Bản chính • Có đầy đủ chữ ký Người UQ, Xác nhận của Đại diện PL & Dấu của tổ chức
• UQ các giao dịch TKTT cần tuân thủ TT32/NHNN (Bên UQ Là Tổ Chức)
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

3. Mở thêm tài khoản

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu mở tài khoản thanh toán đặc biệt như thông tin sau đây:
DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP (TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY CON/ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG THEO ỦY QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY/ CÔNG TY MẸ)
STT Nhóm hồ sơ Hồ sơ Hình thức yêu cầu Ghi chú
1 Mẫu VPBank Giấy đăng ký mở TK cho KH doanh nghiệp Bản gốc Đóng dấu giáp lai KH điền mục:
Mục I. Thông tin khách hàng
Mục V. Đăng ký loại tài khoản
Mục X. Xác nhận của DDPL và KTT
2 Biên bản giao nhận hồ sơ mở TKTT Bản gốc

4. Mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh/ Văn phòng đại diện như thông tin sau đây:
DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN DÀNH CHO  DOANH NGHIỆP (TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY CON/ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG THEO ỦY QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY/ CÔNG TY MẸ)
STT Nhóm hồ sơ Hồ sơ Hình thức yêu cầu Ghi chú
1 Mẫu VPBank Giấy đăng ký mở TK cho KH doanh nghiệp Bản gốc
Đóng dấu giáp lai
KH điền mục:
Mục I. Thông tin khách hàng
Mục V. Đăng ký loại tài khoản
Mục X. Xác nhận của DDPL và KTT
2 Biên bản giao nhận hồ sơ mở TKTT Bản gốc
3 Hồ sơ pháp ly của KH Giấy chứng nhận đầu tư Hoặc giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
Đối với các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:
• Phải được dịch ra tiếng việt và được dịch công chứng bởi cơ quan dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật
• Bản dịch tiếng việt phải được đính kèm bản tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu
4 Hợp đồng hợp tác kính doanh (Trong trường hợp chủ thể đề nghị Mở tài khoản là nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinnh doanh)
5 Văn bản cam kết chưa mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tại bất kì ngân hàng nào hoặc Văn bản cam kết Đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã mở tại ngân hàng được phép khác Bản gốc
Đóng dấu giáp lai (nếu nhiều hơn 1 trang)

5. Mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh/ Văn phòng đại diện

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh/ Văn phòng đại diện như thông tin sau đây:
DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ CÔNG TY CON/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HOẠT ĐỘNG THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY MẸ
STT Nhóm form Hồ sơ Hình thức yêu cầu Ghi chú (nếu có)
I Mẫu biểu VPBank Tài liệu của Công ty mẹ
Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở TKTT được thành lập và hoạt động hợp pháp: GCN ĐKDN/ QĐ THÀNH LẬP • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
Điều lệ/ Quy chế/ Quy định về tổ chức hoạt động hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương
Giấy đăng ký mã số thuế (KH không cần cung cấp trường hợp mã số thuế trùng mã số ĐKKD)
Giấy đăng ký mẫu dấu
QĐ bổ nhiệm của Người đại diện hợp pháp (không cần nếu ĐKKD/ quyết định thành lập đã thể hiện người đại diện pháp luật)
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
CMND/ Hộ chiếu còn thời hạn của Đại diện PL, kế toán trưởng, và những người được ủy quyền, người giao nhận hồ sơ
Tài liệu thể hiện chữ ký của Đại diện PL mới có xác nhận bởi: Cơ quan nhà nước/ Cơ quan có thẩm quyền như Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế, Giấy chứng nhận ĐKDN Hoặc Giấy xác thực chữ ký bởi UBND Phường… Hoặc: Báo cáo kiểm toán độc lập (được thực hiện bởi công ty kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật) (Không cần cung cấp trường hợp người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trực tiếp đến VPBank khi ký Form mở tài khoản hoặc DDPL/chủ tài khoản đã có tài khoản cá nhân tại VPBank và dùng mẫu chữ ký giống mẫu đăng ký ở đây)
II Tài liệu của Chi nhánh/Văn phòng đại diện
1 Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng TKTT Bản gốc Đóng dấu giáp lai
2 Biên bản giao nhận hồ sơ mở TKTT Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
3 Hồ sơ pháp lý KH Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động CN, VPĐD • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có đối chiếu với bản chính/ bản gốc: Là bản sao trên đó có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
Đối với các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:
• Phải được dịch ra tiếng việt và được dịch công chứng bởi cơ quan dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật
• Bản dịch tiếng việt phải được đính kèm bản tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu
4 Giấy đăng ký mã số thuế (KH không cần cung cấp trường hợp mã số thuế trùng mã số ĐKKD)
5 Đăng ký mẫu dấu
6 CMND/ Hộ chiếu còn thời hạn của Giám đốc CN hoặc Đại diện hợp pháp khác được ủy quyền sử dụng TKTT; KTT/phụ trách kế toán; người được ủy quyền bởi KTT/phụ trách kế toán
7 QĐ bổ nhiệm của Người đại diện hợp pháp (Người được ủy quyền) của chủ tài khoản
8 Văn bản ủy quyền của tổ chức – Chủ tài khoản cho Giám đốc CN, VPĐD/Người đứng đầu CN, VPĐD và đại diện hợp pháp khác tại CN, VPĐD Bản chính/Bản gốc Áp dụng cho trường hợp tổ chức không sử dụng Văn bản ủy quyền tại Giấy đề nghị mở và sử dụng TKTT (mẫu của VPBank) thì yêu cầu KH cung cấp Văn bản riêng
9 Văn bản ủy quyền của KTT/ Người phụ trách kế toán (của doanh nghiệp) cho người phụ trách kế toán của CN, VPĐD (nếu có)
10 Yêu cầu chọn tài khoản số đẹp Bản gốc Áp dụng khi có nhu cầu chọn tài khoản số đẹp

6. Mở tài khoản thanh toán cho Tổ chức tài chính

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu mở tài khoản thanh toán cho Tổ chức tài chính như thông tin sau đây:
DANH MỤC HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN DÀNH CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
STT Nhóm hồ sơ Hồ sơ Hình thức yêu cầu Ghi chú
1 Giấy đăng ký mở TK cho KH là Tổ chức tài chính Bản gốc Đóng dấu giáp lai
2 Biên bản giao nhận hồ sơ mở TKTT Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
3 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở TKTT được thành lập và hoạt động hợp pháp: GCN ĐKDN/ GCN ĐKKD/ GCN ĐT/ GPĐT/ QĐTL/ GPHĐ/ GPTLtổ chức • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
Đối với các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:
• Phải được dịch ra tiếng việt và được dịch công chứng bởi cơ quan dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật
• Bản dịch tiếng việt phải được đính kèm bản tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu
4 Điều lệ/ Quy chế/ Quy định về tổ chức hoạt động hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương
5 Giấy đăng ký mã số thuế (KH không cần cung cấp trường hợp mã số thuế trùng mã số ĐKKD)
6 Giấy đăng ký mẫu dấu
7 QĐ bổ nhiệm của Người đại diện hợp pháp (Người được ủy quyền) của chủ tài khoản
8 Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
9 CMND/ Hộ chiếu còn thời hạn của Đại diện PL, kế toán trưởng, và những người được ủy quyền, người giao nhận hồ sơ
10 Tài liệu liên quan cá nhân, tổ chức là người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu: Điều lệ, sổ cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh thư… Hoặc khai thông tin tại Mục 2 Điều VII Form 1A (file đính kèm)
11 Tài liệu thể hiện chữ ký của Đại diện PL mới có xác nhận bởi: Cơ quan nhà nước/ Cơ quan có thẩm quyền như Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế, Giấy chứng nhận ĐKDN Hoặc Giấy xác thực chữ ký bởi UBND Phường… Hoặc: Báo cáo kiểm toán độc lập (được thực hiện bởi công ty kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật) (Không cần cung cấp trường hợp người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trực tiếp đến VPBank khi ký Form mở tài khoản hoặc DDPL/chủ tài khoản đã có tài khoản cá nhân tại VPBank và dùng mẫu chữ ký giống mẫu đăng ký ở đây)
12 Giấy ủy quyền • Bản gốc/ Bản chính • Có đầy đủ chữ ký Người UQ, Xác nhận của Đại diện PL & Dấu của tổ chức
• UQ các giao dịch TKTT cần tuân thủ TT32/NHNN (Bên UQ Là Tổ Chức)
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

7. Đăng ký Mở thẻ ghi nợ quốc tế

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký Mở thẻ ghi nợ quốc tế như thông tin sau đây:
DANH MỤC ĐĂNG KÝ MỞ THẺ GHI NỢ
STT Danh mục hồ sơ Hình thức Yêu cầu Ghi chú
1 Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành thẻ ghi nợ Bản gốc Đóng dấu giáp lai
2 Biên bản giao nhận hồ sơ Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
3 CMNT của Người được UQ được sử dụng thẻ chính Bản sao công chứng Còn hạn < 6 tháng
4 CMNT của Người được sử dụng thẻ phụ
5 Giấy giới thiệu/ Giấy UQ trong trường hợp người đến thực hiện thủ tục phát hành thẻ không phải là 1 trong 3 chức danh ký trên giấy đề nghị phát hành thẻ (Người đai diện PL/ KTT) Bản gốc
6 CMND người đến thực hiện thủ tục phát hành thẻ
Các chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ cần có mã số (CIF) khách hàng cá nhân để công ty thực hiện được mở thẻ doanh nghiệp

8. Đăng ký Mở thẻ tín dụng quốc tế

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký Mở thẻ tín dụng quốc tế như thông tin sau đây:
DANH MỤC ĐĂNG KÝ MỞ THẺ TÍN DỤNG
STT Nhóm hồ sơ Danh mục hồ sơ Hình thức Yêu cầu Ghi chú
1 Mẫu biểu VPBank Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng Bản gốc Đóng dấu giáp lai
2 Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng Bản gốc Hợp đồng do CPC soạn. Đóng dấu giáp lai
3 Biên bản giao nhận hồ sơ Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
4 Hồ sơ pháp lý KH Văn bản UQ của người đại diện PL trường hợp người ký trên giấy đề nghị phát hành thẻ không phải là đại diện PL Bản gốc/ Bản chính
5 Biên bản họp HĐTV/ HĐQT/ ĐHĐCĐ hoặc cấp có thẩm quyền của KH thông qua việc mở thẻ tín dụng Bản chính
6 Giấy giới thiệu/ Giấy UQ trong trường hợp người đến thực hiện thủ tục phát hành thẻ không phải là 1 trong 3 chức danh ký trên giấy đề nghị phát hành thẻ (Người đai diện PL/ KTT) Bản gốc
7 CMNT của Người được UQ được sử dụng thẻ chính Bản sao công chứng còn hạn <6 tháng Nếu người dung thẻ chính không phải là Đại diện pháp luật
8 CMNT của Người được sử dụng thẻ phụ (nếu có)
9 CMND người đến thực hiện thủ tục phát hành thẻ Bản gốc
Các chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ cần có mã số (CIF) khách hàng cá nhân để công ty thực hiện được mở thẻ doanh nghiệp

9. Đăng ký/ Thay đổi dịch vụ SMS Banking

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký/ thay đổi dịch vụ SMS Banking như thông tin sau đây:
ĐĂNG KÝ/ THAY ĐỔI SMS BANKING
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1 Form Đăng ký - Thay đổi - chấm dứt dịch vụ SMS banking Bản gốc
2 Biên bản bàn giao Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng

10. Đăng ký/ Thay đổi hình thức nhận sổ phụ/ hóa đơn/ chứng từu thu

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký/ Thay đổi hình thức nhận sổ phụ/ hóa đơn/ chứng từu thu như thông tin sau đây:
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1 Đơn Đăng kýThay đổi nơi nhận sổ phụ Bản gốc
2 Biên bản bàn giao Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
Lưu ý: Địa chỉ email nhận Sổ phụ / Mã bảo mật hóa đơn điện tử chỉ đăng ký được 1 Email.

11. Đăng ký/ Thay đổi thông tin dịch vụ Internet banking

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký/ Thay đổi thông tin dịch vụ Internet banking như thông tin sau đây:
ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI THÔNG TIN INTERNETBANKING
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu
1 Đơn đăng ký kiêm hợp đồng dịch vụ internet banking Bản gốc (Lưu ý: user lập lệnh và user duyệt lênh/xác nhận lệnh không được trùng số điện thoại, email)
2 Biên bản bàn giao Bản gốc (Lưu ý cán bộ giao hồ sơ đã được đăng ký với ngân hàng)
3 CMT / hộ chiếu còn thời hạn của tất cả những người đăng ký đăng ký internet banking Bản sao công chứng/ Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
LƯU Ý: Đối với công ty có Kế toán trưởng thì cần 2 cấp phê duyệt lệnh
- Chức năng: Duyệt lệnh 1 - Duyệt lệnh 2 (Không theo thứ tự duyệt)
- Chức năng: Xác nhận lệnh - Duyệt lệnh (Theo tứ tự duyệt)

12. Đăng ký/ Thay đổi dịch vụ qua Fax

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký/ Thay đổi dịch vụ qua Fax như thông tin sau đây:
DANH MỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ FAX
STT HỒ SƠ YÊU CẦU HÌNH THỨC YÊU CẦU Lưu ý
1 Hợp đồng giao dịch qua FAX Bản gốc
2 Biên bản bàn giao Bản gốc Lưu ý: Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng

13. Đăng ký/ Thay đổi thông tin/ Chấm dứt dịch vụ qua Email

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký/ Thay đổi thông tin/ Chấm dứt dịch vụ qua Email như thông tin sau đây:
DANH MỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ EMAIL
STT Danh mục hồ sơ Ghi chú
1 Đơn đăng ký giao dịch qua email Bản gốc Các bước thực hiện:
1.    KH cài đặt công cụ ký số chi tiết theo file đính kèm
2.    KH gửi bản scan bất kỳ có gắn chữ ký số của KH đăng ký tại Đơn đăng ký giao dịch qua email đến email của cán bộ đầu mối của VPBank
3.    KH gửi bản scan Giấy chứng nhận chứng thư số & Đơn đăng ký dịch vụ giao dịch qua email để cán bộ đầu mối của VPBank kiểm tra các thông tin khớp đúng
4.    Trình ký và chuyển chứng từ bản gốc về địa chỉ cán bộ đầu mối của VPBank
2 Hợp đồng dịch vụ giao dịch qua email Bản gốc
3 Giấy chứng nhận chứng thư số của KH còn hiệu lực Bản gốc/ Bản chính/ Bản sao có chứng thực từ bản chính/ Bản sao KH giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư Chữ ký số cấp.
4 Giấy tờ chứng minh nhân thân còn hiệu lực của Cán bộ đầu mối của KH Bản gốc/ bản sao công chứng/ chứng thực
5 Biên bản bàn giao Bản gốc Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng

14. Đăng ký/ Thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử/ Nộp thuế Hải quan

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký/ Thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử/ Nộp thuế Hải quan như thông tin sau đây:
STT HỒ SƠ YÊU CẦU HÌNH THỨC YÊU CẦU
1 Đơn đăng ký Dịch vụ Nộp thuế điện tử/ Đơn đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử kiêm mua bán ngoại tệ Bản gốc
2 Đơn Thay đổi thông tin Dịch vụ Nộp thuế điện tử
3 Đơn đăng ký Dịch vụ Nộp thuế Nộp thuế Hải quan
4 Đơn Thay đổi thông tin Dịch vụ Nộp thuế Hải quan
5 Biên bản bàn giao Bản gốc (Lưu ý: Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng)

15. Đăng ký/ Thay đổi thông tin DV Trả lương qua tài khoản (Payroll)

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đăng ký/ thay đổi thông tin DV Trả lương qua tài khoản (Payroll) như thông tin sau đây:
DANH MỤC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN
STT Danh mục hồ sơ Hình thức Yêu cầu Ghi chú
1 Phiếu đăng ký dịch vụ trả lương Bản gốc Mục 3: Điền đầy đủ các trường thông tin Danh sách nhân viên trả lương tối thiểu là 10 người
2 Hợp đồng dịch vụ trả lương qua tài khoản
3 Biên bản giao nhận hồ sơ Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng

1. Thay đổi tên công ty, mẫu dấu

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi tên công ty, mẫu dấu như thông tin sau đây:
THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY / MẪU DẤU
STT Danh mục Hồ sơ Hình thức yêu cầu
1 Form thay đổi thông tin Bản gốc
2 DKKD/ Giấy phép điều chỉnh cập nhật thông tin Đại diện PL mới • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
3 CMND / hộ chiếu còn thời hạn Đại diện PL mới & người được ủy quyền (nếu có) & CMND cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
4 Đăng ký thay đổi mẫu dấu
5 Biên bản bàn giao Bản gốc
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

2. Thay đổi đại diện pháp luật

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi đại diện pháp luật như thông tin sau đây:
THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PL
STT Danh mục Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1 Form thay đổi thông tin Bản gốc KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục II.1. Đăng ký thay đổi thông tin
• Mục 2.1: Thông tin Đại diện PL mới
• Mục 2.3: Thông tin người được ủy quyền (nếu có)
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục III: Xác thực của KTT & DDPL
2 DKKD/ Giấy phép điều chỉnh cập nhật thông tin Đại diện PL mới • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
Đối với các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:
• Phải được dịch ra tiếng việt và được dịch công chứng bởi cơ quan dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật
• Bản dịch tiếng việt phải được đính kèm bản tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu
3 CMND / hộ chiếu còn thời hạn Đại diện PL mới & người được ủy quyền (nếu có) & CMND cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
5 Biên bản bàn giao Bản gốc Người ký bên giao phải được đăng ký là cán bộ giao nhận tại VP Bank
6 Giấy ủy quyền • Bản gốc/ Bản chính • Có đầy đủ chữ ký Người UQ, Xác nhận của Đại diện PL & Dấu của tổ chức
• UQ các giao dịch TKTT cần tuân thủ TT32/NHNN (Bên UQ Là Tổ Chức)
LƯU Ý: Sau khi công ty thay đổi đại diện PL chủ tài khoản thì cần đăng ký lại tất cả các đại diện hợp pháp (người được ủy quyền của chủ tài khoản)
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

3. Thay đổi Kế toán trưởng

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi Kế toán trưởng như thông tin sau đây:
THAY ĐỔI KTT
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1 Form thay đổi thông tin Bản gốc KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục 3.1: Thông tin KTT mới
• Mục 3.2: Thông tin người được ủy quyền (nếu có)
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục III: Xác thực của KTT & DDPL
2 Quyết định bổ nhiệm KTT mới • Bản sao công chứng
• Bản sao nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL hoặc Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.

Đối với các hồ sơ bằng tiếng nước ngoài:
• Phải được dịch ra tiếng việt và được dịch công chứng bởi cơ quan dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật
• Bản dịch tiếng việt phải được đính kèm bản tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu
3 CMND/ hộ chiếu còn thời hạn KTT mới & người được ủy quyền (nếu có) & CMND cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
4 Biên bản bàn giao Bản gốc (Lưu ý: người ký bên giao phải được đăng ký là cán bộ giao nhận tại VP Bank)
5 Giấy ủy quyền • Bản gốc/ Bản chính • Có đầy đủ chữ ký Người UQ, Xác nhận của Đại diện PL & Dấu của tổ chức
LƯU Ý: Sau khi công ty thay đổi KTT, tất cả những người được ủy quyền từ KTT cũ sẽ tự động hết hiệu lực
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

4. Thay đổi/ Bổ sung/ Hủy bỏ ủy quyền Chủ tài khoản

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi/ Bổ sung/ Hủy bỏ ủy quyền Chủ tài khoản như thông tin sau đây:
THAY ĐỔI - BỔ SUNG ỦY QUYỀN TỪ CHỦ TÀI KHOẢN
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1.        Form thay đổi thông tin Bản gốc, KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục 2.3: Thông tin Người được UQ chủ TK mới
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục 9 Phần "Đăng ký Thay đổi khác" ghi rõ: "Hủy bỏ thông tin UQ chủ TK cho ông/bà..." (Nếu có)
• Mục III: Xác thực của KTT & DDPL
2.        QĐBN Người được UQ • Bản sao công chứng
• Bản sao y nơi cấp bản gốc xác thực của Đại diện PL/ Người được UQ ký sao y
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp
3.        CMND/ hộ chiếu còn thời hạn Người được UQ & cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
4.        Giấy ủy quyền • Bản gốc/ Bản chính • Có đầy đủ chữ ký Người UQ, Xác nhận của Đại diện PL & Dấu của tổ chức
• UQ các giao dịch TKTT cần tuân thủ TT32/NHNN (Bên UQ Là Tổ Chức)
5.        Biên bản bàn giao Bản gốc Lưu ý: Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

5. Thay đổi/ Bổ sung/ Hủy bỏ ủy quyền Kế toán trưởng

Kính gửi quý khách hàng:
NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi/ bổ sung/ hủy bỏ ủy quyền Kế toán trưởng như thông tin sau đây:
THAY ĐỔI - BỔ SUNG ỦY QUYỀN TỪ KTT
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1 Form thay đổi thông tin Bản gốc , KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục 3.2: Thông tin Người được UQ KTT mới
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục 9 Phần "Đăng ký Thay đổi khác" ghi rõ: "Hủy bỏ thông tin ủy quyền KTT cho ông bà..." (Nếu có) • Mục III: Xác thực của KTT & DDPL
2 CMND/ hộ chiếu còn thời hạn Người được UQ & cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ) • Bản sao công chứng
• Bản sao cóchữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp
3 Giấy ủy quyền Bản gốc/ Bản chính • Có đầy đủ chữ ký Người UQ, Xác nhận của Đại diện PL & Dấu của tổ chức
4 Biên bản bàn giao Bản gốc Lưu ý: Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

6. Thay đổi/ Bổ sung thông tin cá nhân, mẫu chữ ký của người tham gia điều hành tài khoản (đại diện pháp luật, KTT, người quyền CTK, người ủy quyền KTT)

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi/ Bổ sung thông tin cá nhân, mẫu chữ ký của người tham gia điều hành tài khoản (đại diện pháp luật, KTT, người quyền CTK, người ủy quyền KTT) như thông tin sau đây:
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM GHI CHÚ
1 Form thay đổi thông tin Bản gốc KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục 2.1: Phần "Khác" ghi rõ: "Thay đổi/ Bổ sung thông tin cá nhân (CMND/ Passport,..) hoặc mẫu chữ ký"
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục III: Xác thực của Đại diện pháp luật
Trường hợp thay đổi thông tin đại diện pháp luật
2 Form thay đổi thông tin Bản gốc KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục 2.3: Phần "Khác" ghi rõ: "Thay đổi/ Bổ sung thông tin cá nhân (CMND/ Passport,..) hoặc mẫu chữ ký"
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục III: Xác thực của Đại diện pháp luật
Trường hợp thay đổi thông tin Người được ủy quyền chủ tài khoản
3 Form thay đổi thông tin Bản gốc KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục 3.1: Phần "Khác" ghi rõ: "Thay đổi/ Bổ sung thông tin cá nhân (CMND/ Passport,..) hoặc mẫu chữ ký"
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục III: Xác thực của Đại diện pháp luật
Trường hợp thay đổi thông tin Kế toán trưởng
4 Form thay đổi thông tin Bản gốc KH điền các mục:
• Mục I: Thông tin KH
• Mục 3.2: Phần "Khác" ghi rõ: "Thay đổi/ Bổ sung thông tin cá nhân (CMND/ Passport,..) hoặc mẫu chữ ký"
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục III: Xác thực của KTT &Đại diện pháp luật
Trường hợp thay đổi thông tin Người được ủy quyền Kế toán trưởng
5 CMND hoặc các giấy tờ hợp lệ khác của Đại diện PL/ Người được ủy quyền chủ tài khoản/ KTT/ Người được ủy quyền KTT chứng minh thông tin có thay đổi • Bản sao công chứng
• Bản sao cóchữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp
6 Biên bản bàn giao Bản gốc Lưu ý: Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng

7. Thay đổi/ Bổ sung thông tin chung của công ty (như địa chỉ của công ty, Tên công ty, số điện thoại, Fax,…)

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi/ bổ sung thông tin chung của công ty (như địa chỉ của công ty, Tên công ty, số điện thoại, Fax,…) như thông tin sau đây:
THAY ĐỔI THÔNG TIN DANH NGHIỆP
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1 Form thay đổi thông tin Bản gốc KH điền các mục: • Mục I: Thông tin KH
• Mục II/1: Điền phần thông tin thay đổi
• Mục 5.1: Đăng ký email nhận sổ phụ/hóa đơn điện tử ( trường hợp công ty chưa đăng ký email)
• Mục 6: Thông tin cán bộ giao nhận hồ sơ (trường hợp cty chưa đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ)
• Mục III: Xác thực của Đại diện pháp luật
2 Đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư/ Quyết định thành lập chứng minh thông tin có thay đổi • Bản sao công chứng • Bản sao cóchữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng • Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp
3 Biên bản bàn giao Bản gốc Lưu ý: Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

8. Thay đổi/ bổ sung thông tin người giao nhận hồ sơ

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu thay đổi/ bổ sung thông tin người giao nhận hồ sơ như thông tin sau đây:
ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁN BỘ GNHS
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu
1 Đơn đăng ký người Liên hệ thông tin và giao nhận chứng từ Bản gốc
2 Biên bản bàn giao Bản gốc (Lưu ý cán bộ giao hồ sơ đã được đăng ký với ngân hàng)
3 CMT / hộ chiếu còn thời hạn của tất cả những người đăng ký Bản sao công chứng/ Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.

9. Cập nhật văn bản ủy quyền cho các giao dịch ngoài tài khoản thanh toán (Ví dụ: ủy quyền tín dụng, ủy quyền ký sao y, ủy quyền các nghiệp vụ ngoài Tài khoản thanh toán,…)

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu cập nhật văn bản ủy quyền cho các giao dịch ngoài tài khoản thanh toán như thông tin sau đây:
ỦY QUYỀN CÁC GIAO DỊCH NGOÀI KTT
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu LƯU Ý ĐIỀN FORM
1 Văn bản ủy quyền Bản gốc/ Bản chính
2 CMND Người được ủy quyền • Bản sao công chứng
• Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp
3 Biên bản bàn giao Bản gốc Lưu ý: Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
Trường hợp cty có nhu cầu đăng ký/ thay đổi/ bổ sung thông tin, mã bí mật của HĐGD qua fax mới hoặc phụ lục HĐGD qua fax đã ký trước đó với VP Bank thì vui lòng thông báo để Phòng DVTK soạn thông tin chính xác

1. Cung cấp sổ phụ/ hóa đơn

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu cung cấp sổ phụ/ hóa đơn như thông tin sau đây:
ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP LẠI SỐ PHỤ HÓA ĐƠN
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu
1 Đề nghị cung cấp thông tin khách hàng Bản gốc
2 Biên bản bàn giao Bản gốc (Lưu ý cán bộ giao hồ sơ đã được đăng ký với ngân hàng)
3 CMT / hộ chiếu còn thời hạn của người GNHS Bản sao công chứng/ Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng
• Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.

2. Xác nhận kiểm toán/ xác nhận số dư

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu xác nhận kiểm toán/ xác nhận số dư như thông tin sau đây:
ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN XÁC NHẬN SỐ DƯ
STT Hồ sơ Hình thức yêu cầu
1 Đề nghị cung cấp thông tin khách hàng Bản gốc
2 Biên bản bàn giao Bản gốc (Lưu ý cán bộ giao hồ sơ đã được đăng ký với ngân hàng)
3 CMT / hộ chiếu còn thời hạn của người GNHS Bản sao công chứng/ Bản sao có chữ ký xác nhận “Đã đối chiếu khớp đúng bản chính/ bản gốc” của cán bộ ngân hàng • Thời hạn bản sao không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.

1. Đóng thẻ ghi nợ/ Thẻ tín dụng DN

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đóng thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng DN như thông tin sau đây:
DANH MỤC ĐÓNG THẺ
STT Nhóm hồ sơ Danh mục hồ sơ Hình thức Yêu cầu Ghi chú
1 Mẫu biểu VPBank Đề nghị tất toán thẻ Bản gốc
2 Biên bản thu hồi thẻ
3 Giấy báo mất thẻ Trường hợp KH không còn giữ thẻ
4 Biên bản giao nhận hồ sơ Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
5 Hồ sơ pháp lý KH Giấy giới thiệu/ Giấy UQ trong trường hợp người đến thực hiện thủ tục phát hành thẻ không phải là 1 trong 3 chức danh ký trên giấy đề nghị phát hành thẻ (Người đai diện PL/ KTT)
6 CMND người đến thực hiện thủ tục đóng thẻ

2. Đóng tài khoản

Kính gửi quý khách hàng: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng kính gửi quý khách hàng danh mục hồ sơ và mẫu biểu đóng tài khoản như thông tin sau đây:
DANH MỤC ĐÓNG TÀI KHOẢN
STT Nhóm hồ sơ Danh mục hồ sơ Hình thức Yêu cầu Ghi chú
1 Mẫu biểu VPBank Giấy đề nghị đóng TK Bản gốc KH viết séc trường hợp số dư còn lại trong Tài khoản KH muốn lĩnh tiền mặt  Khách hàng có thể qua bất kỳ chi nhánh VP Bank nào gần nhất để đóng tài khoản
2 Biên bản giao nhận hồ sơ Cán bộ ký bên giao phải được đăng ký cán bộ giao nhận hồ sơ với ngân hàng
3 Hồ sơ pháp lý KH Giấy giới thiệu/ Văn bản UQ của chủ TK cho cán bộ giao nhận hồ sơ Trường hợp KH đăng ký người giao nhận hồ sơ chứng từ với VP Bank theo văn bản cung cấp từng lần
4 CMND cán bộ giao nhận hồ sơ
5 Séc chưa sử dụng Nếu có